Poszukuję udziału w mieszkaniu domu

%

Kupię udziały w:

Mieszkaniu,

Domu

Kamienicy

%

Bez względu na stan prawny oraz ilość udziałowców

 

510 672 271

1,00

Narew