Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk świadczy usługi adwokata kościelnego związane z: formułowaniem pism procesowych, wskazaniem stronie na przysługujące jej prawa do zgłaszania ekscepcji, pilnowaniem dotrzymania przez stronę terminów sądowych, wyborem oraz zgłoszeniem odpowiednich środków dowodowych. Są to usługi profesjonalne, kompleksowe i świadczone z ukierunkowaniem na dobro strony. Adwokat Magdalena Furmańczuk dzięki swoim działaniom przyczynia się do usprawnienia procesu o unieważnienie ślubu kościelnego. Jej urząd uregulowany jest przez Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz przez instrukcję "Dignitas connubii".