Neurologopedia, fizjoterapia i rehabilitacja dzieci A. Wietecka

Szczecin 70-344
ul. Jana Karola Chodkiewicza 2 2

Jesteśmy ekspertami, którzy mogą przeprowadzać profesjonalne diagnozy. PNF to terapia proprioceptywnego nerwowo - mięśniowego torowania bazująca na globalnej obserwacji, pozytywnym podejściu, funkcjonalności, mobilizacji rezerw oraz na wykorzystaniu nauczania motorycznego i kontroli motorycznej w odniesieniu do pacjenta. Tego typu oddziaływania są wszechstronne, zwłaszcza w rehabilitacji neurologicznej i neurologopedycznej. W gabinecie Neurologopedii Klinicznej i Fizjoterapii Dziecięcej terapia PNF koncentruje się na wykorzystaniu receptorów ciała, zaangażowaniu układu nerwowo - mięśniowego oraz ułatwianiu i torowaniu ruchu. Właściwie zaplanowana terapia pozwala młodym pacjentom powrócić do zdrowia.