Malowanie linii, pasów na hali i magazynie

Wrocław 53-019
ul. Krzycka 71A lok.2

Specjalizujemy się w malowaniu oznakowania poziomego hal produkcyjnych i zakładów przemysłowych. Takie oznakowanie to obecnie podstawa funkcjonowania każdego nowoczesnego obiektu przemysłowego. Dobrze oznakowana hala magazynowa i produkcyjna stanowi duże ułatwienie dla pracowników. Skraca czas na uzyskanie informacji o lokalizacji towaru, wyznacza bezkolizyjne drogi transportowe i ciągi komunikacyjne oraz wskazuje niezbędne drogi ewakuacyjne.  

Na terenie fabryk i zakładów przemysłowych wykonujemy:

 • malowanie linii, które wyznaczają drogi transportowe dla wózków widłowych
 • oznakowanie stanowisk pracy i obszarów roboczych - oznakowanie hal produkcyjnych
 • oznakowanie hal magazynowych
 • malowanie linii wokół regałów
 • malowanie linii komunikacji pieszej
 • malowanie dróg ewakuacyjnych
 • znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne pasy na krawędziach, słupach, barierach i odbojach oraz wokół ramp)
 • oznakowania BHP (gaśnic i hydrantów)
 • piktogramy, symbole i napisy
 • każde inne na indywidualne życzenie klienta
 • usuwanie oznakowania poziomego

Wykonujemy też oznakowanie poziome parkingów.