Mniejszościowi.pl

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

By transakcja handlowa była ważna i miała moc prawną, należy zadbać o zachowanie odpowiedniej formy i dopełnienie wszelkich formalności. Dokumenty takie jak umowa sprzedaży udziałów w spółce muszą mieć formę pisemną z poświadczonymi notarialnie podpisami wszystkich stron biorących udział w transakcji.