Komandytowa.pl

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

Proces ten jest możliwy do wykonania, należy jednak pamiętać, że składa się z trzech etapów fazy menadżerskiej, właścicielskiej oraz sądowej. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. można wykonać też w trybie uproszczonym, które ogranicza się do podjęcia uchwały o zmianie, zatwierdzenie jej oraz wpisanie zmiany w rejestrze KRS.