WydajnośćFiltraPLL

Warszawa 00-001
Podwawelska

Efektywność filtrów w dzbankach filtrujących Dafi szacuje się na tym samym poziomie co w przypadku butelek z filtrem tego fabrykanta. Filtr z wkładem z węgla czynnego i z żywicą jonowymienną oferuje 4 tygodniową aktywność i w tym czasie jest w stanie przefiltrować efektywnie blisko 150 litrów wody kranowej. Na ile to filtrowanie będzie skuteczne zależy od klasy wody, która płynie w naszych kranach.