Przychodnia Szczecińska

Szczecin 71-050
Generała Stanisława Maczka 18/3-4

Działająca od 2017 roku Przychodnia Szczecińska to placówka medyczna zapewniająca podstawową opiekę zdrowotną, badania laboratoryjne i USG, szczepienia, pomoc pielęgniarską oraz konsultacje lekarzy specjalistów. Przychodnia lekarska mieści się na osiedlu Gumieńce. Placówka posiada podpisany kontrakt z NFZ – w jego ramach przyjmuje lekarz rodzinny (wystarczy złożyć oświadczenie wyboru, aby korzystać z jego pomocy), pielęgniarka rodzinno-środowiskowa oraz położona. Lekarz rodzinny przyjmuje tutaj zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci czy seniorów. Dodatkowo w przychodni konsultacji udziela pediatra, okulista, immunolog, kardiolog. Przyjmuje tutaj także fizjoterapeuta, logopeda oraz psycholog. Specjalistyczne konsultacje są odpłatne.