Edukacyjne Przedszkole „Entliczek” w związku z rozwojem zatrudni nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wymagamy:
• wykształcenie wyższe, pedagogiczne z pełnymi kwalifikacjami,
• pasja w pracy z dziećmi,
• dobra organizacja i umiejętność budowania pozytywnych relacji, współpracy w zespole,
• kreatywność, pomysłowość oraz inicjatywy własne
Mile widziane:
• dodatkowe kwalifikacje (oligofrenopedagogika, logopedia, etc.)
• kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu.
CV: [email protected]

Zdjęcia (1)