Poradnie Specjalistyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Poradnia Laryngologiczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 473 36 19            

godziny pracy:

   poniedziałek                8.00-15.35             

   wtorek                         8.00-15.35             

   środa                           8.00-15.35             

   czwartek                      8.00-15.35             

   piątek                          8.00-18.00

  

Poradnia Audiologiczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 47333 89, 388

godziny pracy:

poniedziałek                   8.00-15.35                             

wtorek                            8.00-13.10                               

środa                              8.00-18.00                               

czwartek                         8.00-15.35                               

piątek                             8.00-15.35                               

  

Poradnia Foniatryczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 4733 223

godziny pracy:

poniedziałek                    8.00-12.00       

wtorek                             14.00-18.00                                  

środa                                8.00-12.00                                     

czwartek                          8.00-10.00                                 

piątek                             13.25-15.35                                           

 

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 4733 385

godziny pracy:

poniedziałek                   8.00-14.00                                     

wtorek                            8.00-14.00                                     

środa                               8.00-14.00                                     

czwartek                        12.00-18.00                                    

piątek                             12.00-18.00                                    

 

Poradnia Nefrologiczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11   tel. 86 4733 342

godziny pracy:

poniedziałek                 9.30-18.00

środa                             8.00-12.00                           

czwartek                       12.00-16.00                         

 

Poradnia Onkologiczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11  tel.  86 4733 375

godziny pracy:

poniedziałek                  8.00-15.35                                  

wtorek                           8.00-18.00                          

środa                              8.00-15.35                          

czwartek                        8.00-15.35                           

piątek                             8.00-15.35                                  

                                    

Poradnia Gastrologiczna

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11,  tel. 86 4733 329

godziny pracy:

wtorek                          10.00-14.00                                    

środa                             14.00-18.00                                    

czwartek                       08.00-12.00                                     

 

Poradnia Reumatologiczna 

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 329

godziny pracy:

wtorek                          8.00-13.00                                    

środa                            14.00-18.00                                 

czwartek                       8.00-12.00                                   

 

Poradnia Endokrynologiczna 

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel.  86 4733 329

godziny pracy:

poniedziałek                8.00-13.00                                    

wtorek                         8.00-15.00                                   

środa                            8.00-18.00                                    

czwartek                      8.00-13.00                                    

piątek                          11.00-15.00                                  

 

Poradnia Chorób Skóry

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11,  tel.86 4733  649

godziny pracy:

poniedziałek                8.00-15.35                                

wtorek                         8.00-15.35                                

środa                            8.00-18.00                                 

czwartek                      7.30-15.35 

piątek                           8.00-15.35                                

 

Poradnia Chorób Zakaźnych

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 754

godziny pracy:

poniedziałek             11.00-15.05                                

 wtorek                     11.00-15.05                                

środa                        11.00-15.05                                 

czwartek                  10.00-15.05                                  

piątek                       10.25-18.00                                 

Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 680

godziny pracy:

poniedziałek             8.00-15.35              

wtorek                      8.00-15.35              

środa                         8.00-15.35                      

czwartek                   8.00-15.35                       

piątek                        8.00-18.00                        

 

 Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733  670

godziny pracy:

poniedziałek            8.00-12.45                           

wtorek                      8.00-12.45                            

środa                        8.00-12.45                           

czwartek                  13.15-18.00                         

 

 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

18 – 404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11,  tel. 86 4733  353,                             

godziny pracy:

poniedziałek              8.00-15.35                           

wtorek                       8.00-15.35                           

środa                         10.25-18.00                         

czwartek                    8.00-15.35                           

piątek                         8.00-15.35                         

                                                 

  Poradnia Preluksacyjna

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11,  tel. 86 4733 334

godziny pracy:

poniedziałek              14.00-18.00                         

wtorek                       9.00-13.00                           

środa                          9.00-13.00                            

czwartek                    9.00-13.00                           

 

Poradnia Ginekologiczna Położnicza

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 361

godziny pracy:

poniedziałek            10.00-12.00

wtorek                      9.00-15.00     

środa                        10.25-18.00                         

czwartek                  9.00-15.00                           

piątek                       9.00-15.00                           

 

Poradnia Okulistyczna  Ogólna

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 609

godziny pracy:

poniedziałek           8.00-15.35                                

wtorek                    8.00-15.35                                 

środa                      10.25-18.00                              

czwartek                8.00-15.35                              

piątek                     8.00-15.35                                

 

Poradnia Leczenia Zeza

18-400 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733  609                                                                          

godziny pracy:

poniedziałek            7.00-14.35                               

wtorek                     7.00-14.35                               

środa                       10.25-18.00                              

czwartek                 7.00-14.35                               

piątek                      7.00-14.35                                 

 

Poradnia Chirurgiczna

 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 601

godziny pracy:

poniedziałek               10.25-18.00                           

wtorek                        8.00-15.35                             

środa                           8.00-15.35                             

czwartek                     8.00-15.35                             

piątek                          8.00-15.35                              

              

Poradnia Urologiczna

18-404 Łomża, Al.Piłsudskiego 11,  tel. 86 4733 365

godziny pracy:

poniedziałek              12.00-18.00                           

wtorek                       9.00-13.00                             

środa                          9.00-13.00                             

czwartek                    9.00-13.00                             

 

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy (tlenoterapia)

18-400 Łomża, ul.M.C.Skłodowskiej 1, tel.86 4733 761

godziny pracy:

poniedziałek             12.00-14.00 

wtorek                       8.00-10.25                            

środa                         12.00-14.00                           

piątek                        12.00-14.00                          

 

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych

18-400 Łomża, ul. M.C.Skłodowskiej 1, tel.  86 4733 761

godziny pracy:

poniedziałek               8.00-15.35                        

wtorek                        8.00-15.35          

środa                          10.25-18.00         

czwartek                    8.00-15.35                         

piątek                         8.00-15.35                         

 

Poradnia Neonatologiczna

18-404 Łomża, Al.Piłsudskiego 11  tel. 86 4733  424

godziny pracy:

poniedziałek              8.00-14.30

wtorek                       11.00-18.00   

środa                          8.00-14.30                                

czwartek                    8.00-14.30

piątek                        12.00-14.00                                 

 

Poradnia Kardiologiczna

18-404 Łomża, Al.Piłsudskiego 11  tel. 86 4733  521

godziny pracy:

poniedziałek               8.00-15.00                                

wtorek                        8.00-15.00                                 

środa                           8.00-15.00                                

czwartek                                 8.00-18.00                                

piątek                          8.00-15.00                                 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11  tel. 86 4733  683

godziny pracy:

poniedziałek              7.00-15.30                                      

wtorek                       8.00-18.00                                     

środa                         7.00-15.30                                       

czwartek                    8.00-18.00                                      

piątek                        7.00-15.30                                       

 

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11  tel. 86 4733  584

godziny pracy:

poniedziałek           8.00-15.30                                     

wtorek                    10.30-18.00                                   

środa                      8.00-15.35                                       

czwartek                8.00-17.00                                      

piątek                     8.00-15.30  

                                   

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – masażyści

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733  586

godziny pracy:

poniedziałek          7.00-11.00                             

wtorek                    8.00-12.00                            

środa                     7.00-11.00                              

czwartek                8.00-12.00                             

piątek                    7.00-11.00                              

 

Gabinety Fizjoterapii

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733  589

godziny pracy:

poniedziałek         7.00-15.30                              

wtorek                   8.00-18.00                              

środa                    7.00-15.30                                

czwartek               8.00-18.00                              

piątek                   7.00-15.30                               

 

Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 4733 270

godziny pracy:

poniedziałek          8.00-15.35                                          

wtorek                   8.00-18.00                                          

środa                      8.00-15.35                                          

czwartek                8.00-15.30                                          

piątek                     8.00-15.35          

                               

Zespół  Leczenia Środowiskowego

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 4733  270

godziny pracy:

poniedziałek         7.30-15.00                                             

wtorek                  8.00-15.30                                              

środa                     8.00-15.30                                             

czwartek               8.00-14.30                                             

piątek                    7.30-15.00                                       

 

Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11 tel. 86 4733 551

godziny pracy:

poniedziałek         7.00-14.35                                             

wtorek                  7.00-15.05                                             

środa                     7.00-14.35                                             

czwartek               7.00-14.35                                              

piątek                    7.00-20.00                                       

sobota                   8.00-15.00           

 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego –badania ambulatoryjne

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 599

godziny pracy:

poniedziałek            8.00-12.00                               

wtorek                    8.00-12.00                                

środa                      13.00-17.00                               

czwartek                14.00-18.00                               

piątek                      8.00-12.00                                

 

Pracownia Tomografii Komputerowej –badania ambulatoryjne

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733  534

godziny pracy:

poniedziałek           12.00-16.00                         

wtorek                    12.00-15.00                   

środa                       8.00-13.00                     

czwartek                10.00-14.00                    

piątek                     12.00-16.00

 

Poradnia Onkologiczna (etap pogłębiony profilaktyki raka piersi)

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 375

godziny pracy:

czwartek                13.00-14.00                    

piątek                     13.00-18.00                    

sobota                     8.00-14.00                      

 

Poradnia Logopedyczna

18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, tel. 86 4733 363

godziny pracy:

wtorek                      11.00 - 15.00

środa                          8.00  - 15.00

piątek                        13.00 – 18.00