Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych prowadzony przez Stowarzyszenie ,,Edukator" w Łomży

  • 02.03.2017, 11:22 (aktualizacja 02.03.2017, 13:38)
  • Maciej Gryguc
Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych…
Ośrodek powstał w 2007 roku w celu udzielania nieodpłatnej po¬mocy dzieciom niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Prowadząc Ośrodek wyrównujemy szanse dostępu do specjalistycznej, indywidualnie dostosowanej do potrzeb dziecka rehabilitacji i wielospecjalistycznej terapii, wspieramy rodziny znajdujące się w sytuacji uniemożliwiającej im dostęp do wczesnej terapii dla swoich pociech.

Ośrodek mieści się w Łomży,  ul Wojska Polskiego 29 A, przy Niepublicznym Przedszkolu  Integracyjnym  ,,Mały Artysta".

Dzieciom niepełnosprawnym zapewniamy nieodpłatnie transport do Ośrodka, by wszystkie potrzebujące rodziny zarówno z Łomży jak i z okolicznych gmin mogły uzyskać pomoc dla swojego dziecka, by mogły jak najwcześniej i bez oczekiwania skorzystać z pomocy specjalistów.

W Przedszkolnym Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji jest realizowana wielospecjalistyczna,  profesjonalna działalność terapeutyczna, prowadzona przez bardzo  doświadczonych i wyjątkowo oddanych swojej pracy specjalistów. Ośrodek wyposażony jest w: profesjonalnie urządzoną i wyposażoną salę do integracji sensorycznej (SI) oraz rehabilitacji ruchowej i ogólnorozwojowej (w tym UGUL, magnetronic, bieżnie, rowery, schody, pionizatory, wannę do hydromasażu itp.); Salę Doświadczania Świata bogato wyposażoną w  urządzenia i programy do stymulacji rozwoju dzieci; pracownię logopedyczną wyposażoną w nowoczesne programy do diagnoz i ćwiczeń logopedycznych oraz gabinet do treningu podczas którego wykorzystywana jest  specjalistyczna, diagnostyczno- terapeutyczno - stymulująca aparatura, oparta na technice komputerowej i działająca na zasadzie biofeedbacku; bogaty zestaw testów i programów do terapii psychologiczne oraz pedagogicznej; profesjonalną grotę solno – jodową, wyposażoną w zestaw do muzykoterapii;  5 specjalistycznych  zestawów  komputerowych z programu KidSmart wspomagającego proces nauczania i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Formy udzielanego wsparcia:

fizjoterapia, terapia zajęciowa, psychoterapia, terapia pedagogiczna, biofeedback, tyfloterapia, logoterapia, terapia integracji sensorycznej (SI), zajęcia w Sali Doświadczania Świata , zajęcia relaksacyjne w grocie solno - jodowej

Zaję­cia są kie­ro­wane do dzieci, posia­da­ją­cych aktu­alne orze­cze­nie:

 o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­nego,  indy­wi­du­al­nego naucza­nia,  wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju, zajęć  rewa­li­da­cyj­no­ – wy­cho­waw­czych.

W bieżącym roku szkolnym z różnorodnych  tera­pii  w naszym  Ośrodku korzysta ponad 40 dzieci, bory­ka­jących się z róż­nymi schorzeniami  i  z  różnym  stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści.

Przy Ośrodku funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Realizujemy pomoc w trzech obszarach:

1) jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym,  wymiana doświadczeń

2) jak w warunkach domowych  wspierać  rozwój niepełnosprawnego dziecka

            3) gdzie szukać pomocy (poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne)

Z zajęć w grupie wsparcia dla rodziców  dzieci niepełnosprawnych  może skorzystać KAŻDY RODZIC, który czuje się zagubiony, potrzebuje porady, pomocy lub zwykłej, życzliwej rozmowy z osobami, które borykają się z podobnymi  problemami dnia codziennego.

Prowadzimy również Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym!

Z A P R A S Z A M Y   W S Z Y S T K I C H  R O D Z I C O W

zarówno tych, których dzieci posiadają orzeczenia o niepełnosprawności  jak i tych , którzy są zaniepokojeni stanem rozwoju swojej pociechy.

PRZYJDŻ, ZAPYTAJ , ZOBACZ nikogo nie pozostawimy bez pomocy

                                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator" w Łomży

 

Kontakt: Stowarzyszenie ,,Edukator" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29 A, 18-400 Łomża,
Biuro czynne od poniedziałku  do piątku  w godzinach  8:00 - 15:30   TEL/FAX 86 215 04 63,

TEL 86 215 25 87, 606 905 678,  E-MAIL: [email protected]

Więcej informacji :  www.sosedukator.pl

 

 

Maciej Gryguc

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe