Poseł Lech Antoni Kołakowski – wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej

  • 08.03.2017, 14:09 (aktualizacja 08.03.2017, 14:32)
  • Maciej Gryguc
Poseł Lech Antoni Kołakowski – wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej
Decyzją premier Beaty Szydło łomżyński poseł Lech Antoni Kołakowski został wiceprzewodniczącym Rady Służby Publicznej. Akt powołania wręczył Paweł Szrot, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest to gremium złożone z parlamentarzystów i naukowców, prawników, ekonomistów i specjalistów z zakresu administracji. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie wszelkich spraw związanych z działalnością służby publicznej – od zmian legislacyjnych przez finansowanie po zarządzanie kadrami.

Poseł Lech Antoni Kołakowski już samo wejście do Rady Służby Publicznej w ubiegłym roku określił jako „ukoronowanie” swojej działalności w różnych sferach administracji, czyli strukturach organizacyjnych państwa na szczeblu lokalnym i krajowym.

- RSP już w swojej nazwie zawiera kwintesencję tego, co najważniejsze w tej dziedzinie: Rada, czyli zbiorowa mądrość i doświadczenie; Służba, czyli oddanie swojej wiedzy i umiejętności do dyspozycji państwa; Publiczna, czyli działanie na rzecz wspólnoty narodowej – mówi łomżyński parlamentarzysta.

Poseł Lech Antoni Kołakowski ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. Jak podaje oficjalna nota biograficzna na stronie RSP: „ W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1998–2005 zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, od 2002 pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji”. Od 2005 roku w każdych wyborach zyskuje zaufanie coraz większego grona wyborców (zwłaszcza na Ziemi Łomżyńskiej), którzy powierzają mu mandat posła. W tej kadencji jest m.in. wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Stałej do Spraw Wykorzystania Środków Pochodzących z Unii Europejskiej. Pracuje też w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość jest wiceprzewodniczącym i skarbnikiem.

ooo

Jak informuje strona RSP, „do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy wyrażanie opinii w sprawach:

  • dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;

  • projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;

  • projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;

  • proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;

  • projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;

  • planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;

  • etyki korpusu służby cywilnej;

  • sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby za rok poprzedni i in.

Rada ocenia również przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej. Ponadto, że jej przewodniczący wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, do zadań Rady Służby Publicznej, we współpracy z KSAP, należy także upowszechnianie najlepszych standardów, wzorców i doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

Przepisy znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej przewidują, że Rada Służby Publicznej liczyć może 7-9 członków. Z dniem 9 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała członków Rady, a spośród nich przewodniczącego - dra Artura Górskiego (zmarł 1 kwietnia 2016 r.) oraz wiceprzewodniczącego Rady - Tadeusza Woźniaka. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, do czasu powołania ich następców.

Skład Rady Służby Publicznej:

Tadeusz Woźniak – Przewodniczący Rady Służby Publicznej

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu administracji na UW i w WSAP w Łodzi. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wieloletni członek Rady Służby Cywilnej, w latach 1990-2005 wójt i doradca wojewody.

Lech Kołakowski - Wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie administracji. W 1992 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, a w latach 1993–1997 był kierownikiem wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W latach 1998–2005 zasiadał w łomżyńskiej radzie miejskiej, od 2002 pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącego. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji.

dr hab. Zbigniew Cieślak

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. W latach 2002-2006 prorektor UKSW w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym. Były przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2006 r.), założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015.

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, w latach 1999-2005 wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2015 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

doc. dr inż. Marek Kisilowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, współautor kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, rekomendowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego w Warszawie. W listopadzie 2016 roku powołany do Narodowej Rady Rozwoju.

Jerzy Meysztowicz – Klub Poselski .Nowoczesna

W 1989 roku ukończył Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra historii. Przedsiębiorca i społecznik, pełnił funkcję wicewojewody krakowskiego (1998) i małopolskiego (1999-2001). W latach 1994-1997 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Obecnie Poseł na Sejm RP.

Andżelika Możdżanowska – Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1997 r. pracuje w firmie „Lignomat”, m.in. jako dyrektor biura reklamy i zastępczyni redaktora naczelnego w Radiu i TV SUD. Od 2005 r. wykłada w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W latach 2008–2011 była właścicielką Centrum Obsługi Biznesu, zajmującego się m.in. doradztwem ekonomicznym, opracowywaniem biznesplanów i pozyskiwaniem środków z UE. Była sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. senator VIII kadencji, a obecnie poseł na Sejm RP.

dr Mariusz Witczak – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk politycznych. Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej Kalisza. Senator VI i VII kadencji, poseł VII i VIII kadencji. Był przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Rady Służby Cywilnej.

Ireneusz Zyska – Koło Poselskie Wolni i Solidarni

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej, radca prawny. W latach 2000-2006 pracował w departamencie prawnym spółki giełdowej we Wrocławiu i w kancelarii syndyka masy upadłościowej. W latach 2006-2011 pracował w samorządzie terytorialnym jako zastępca burmistrza miasta Świebodzice, zajmując się infrastrukturą komunalną i zarządzaniem procesami inwestycyjnymi. Dwukrotnie – w latach 2006 i 2010 wybierany radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach. Obecnie poseł na Sejm RP.


 

Maciej Gryguc

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe