Od poetów i filozofów po równe chodniki. Czas na głosowanie 

  • 15.05.2019, 06:25 (aktualizacja 15.05.2019, 06:32)
  • Narew Info|www.narew.info|Polub dziś nasz Facebook
Od poetów i filozofów po równe chodniki. Czas na głosowanie
Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski Łomży na 2020 rok zatwierdził listę zadań do głosowania. Znalazło się na niej 25 propozycji: 10 z Łomżycy, 9 z Centrum oraz 6 z Południa, 2 do Młodzieżowego BO. Ich łączny koszt to prawie 4 mln zł. Głosowanie potrwa od 20 maja do 21 czerwca, a jego wyniki poznamy 30 sierpnia.

Prezentujemy listę propozycji z uzasadnieniami

CENTRUM

„Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia, elewacja bloku przy ul. Dwornej 35 między przedsionkami Galerii Aporia a byłą księgarnią, 25.000 zł, autor  Robert Sokołowski.

Zadanie polega na wykonaniu i montażu 20-30 rzeźb ceramicznych ilustrujących prozę Zbigniewa Herberta.

Rzeźby ceramiczne ilustrujące tom prozy poetyckiej wkomponowane
w elewację i okna między Galerią Aporia i byłą księgarnią. Figury postaci, przedmiotów i inne elementy kompozycji, zespolone w całość, pozwolą na stworzenie dzieła oryginalnego w skali województwa. Wybór ceramiki, jako tworzywa do ilustracji książkowej jest pomysłem nietypowym lecz pozwoli osiągnąć odpowiedni efekt artystyczny.

Uzasadnienie:

W czasie wzmożonej konkurencji między miastami ważnym elementem strategii marketingowej jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Na jego kształt mają wpływ emocje wywołane przez elementy składające się na kulturę i jakość życia. Łomża nie ma atutów przemysłowych pozwalających na skok gospodarczy. Ma natomiast ogromne możliwości by przodować w dynamicznie rozwijającej się w Polsce turystyce kameralnej (weekendowej). By spełnić te warunki prócz infrastruktury turystycznej: hotele, restauracje, zabytki potrzebny jest oryginalny pomysł wyróżniający miasto na tle innych tej samej wielkości. W Łomży widoczny jest brak małej architektury, artefaktów, działań artystycznych w przestrzeni miasta, dla porównania we Wrocławiu jest 310 krasnali odlanych z brązu, w Toruniu kilkadziesiąt rzeźb ceramicznych. Szczególnie boleśnie wpływa to na wizerunek starej części Łomży, która wymaga różnorodnych form rewitalizacji.

Efekty realizowanego projektu:

Działanie w zakresie innowacji estetycznej, jakim będzie stworzenie galerii rzeźb ceramicznych poprawi niedoskonałość estetyczną siermiężnego budynku powstałego w epoce Gomułki. Zachęci także
do lekcji plenerowych z młodzieżą, wspólnego czytania literatury pięknej w plenerze., happeningów i innych interdyscyplinarnych akcji artystycznych. Dzieło może funkcjonować jako lokalny produkt turystyczny. Przede wszystkim pozwoli turystom odwiedzającym Łomżę wyjechać z przeświadczeniem, że byli w ciekawym i atrakcyjnym mieście. Świadomość istnienia w Łomży dzieła plastycznego powstałego w oparciu o twórczość wybitnego poety Zbigniewa Herberta w dużym stopni zachęci do powrotu, być może osiedlenia się 
i zwiększenia populacji wyludniającego się miasta.

Bezpieczny deptak na ulicy Farnej, ul. Farna,  220.000 zł, autor Jadwiga Serafin.

Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego deptaka oraz przystosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin spacerujących z wózkami. Potrzeba realizacji zadania o przebudowę deptaka na ul. Farnej wynika z konieczności podniesienia bezpieczeństwa osób poruszających się po deptaku. Obecny stan techniczny jest bardzo uciążliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla osób starszych chodzących przy pomocy laski, ale również dla matek spacerujących z wózkami, gdyż nawierzchnia deptaka jest bardzo nierówna, często dochodzi do potknięć oraz upadków kończących się obrażeniami. Dlatego niezbędne jest wykonanie jednolitej ścieżki spacerowej o szerokości 80 cm. Dzięki realizacji zadania będzie można swobodnie  i bezpiecznie poruszać się po deptaku bez obawy o to, że się potkniemy czy przewrócimy wadząc o odstającą kostkę.

Chodź i Parkuj Bezpiecznie, ul. Polowa 53 A i 51 B oraz 55 B, 72.273,61 zł, autor Iwona Perkowska.

Zadanie polega na demontażu starej nawierzchni asfaltowej chodników i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy budynkami przy ul. Polowej 53 A i 55 B i chodników łączących przejścia z budynków przy ul. Polowej 53 A i 55 B z ul. Marii Skłodowskiej – Curie. Obecnie liczne zagłębienia w chodnikach, po opadach atmosferycznych wypełniają się wodą i powstają rozległe kałuże, które zimą zamarzają  i utrudniają bezpieczne poruszanie się, a latem wymuszają ich omijanie i wydeptywanie okolicznych trawników. Utrudnia to dzieciom bezpieczne dostanie się do placu zabaw i szkoły, a pozostałym pieszym bezpieczne dostanie się do Urzędu Gminy Łomża i Biblioteki. Rozbudowa parkingu przy ul. Polowej 53 A polegać będzie na przygotowaniu podłoża i ułożeniu kostki betonowej. Pozwoli to na wyeliminowanie problemów z otarciami i zarysowaniami samochodów.

Ławeczka Wincenta Lutosławskiego, ulica Długa (w pierwotnym założeniu na Starym Rynku), 180.000 zł, autor Adrian Lipiński.

Projekt rzeźby- ławeczki Wincentego Lutosławskiego ma za zadanie uplastycznić nasze miasto, a także poruszyć poprzez warstwę społeczną i edukacyjną. Obiekt będzie jednocześnie czytelnią na wolnym powietrzu. W związku z tym będzie wzbogacony o miejsce do przechowywania książek.

Projekt zakłada możliwość przypływu literatury wszelkiego rodzaju. Książki będzie można wymieniać, wypożyczać, czytać na miejscu, co przekłada się na innowacyjny charakter rzeźby. Rzeźba składać się będzie z 9-metrowej, modułowej ławki wykonanej z białego granitu o charakterze monolitycznym. Pod ławeczką zostanie wylany beton ze zbrojeniem oraz z konstrukcją (kotwami) pozwalającą na trwały i stabilny montaż. Główną osią kompozycji będzie postać samego W. Lutosławskiego wraz ze wspomnianą biblioteczką, odlaną w brązie. Sama postać będzie ważyła od 300 do 350 kg przy wysokości dwóch metrów. Nadaje to całemu układowi kontrastu, w wyniku, czego przestrzeń staje się bardziej atrakcyjna. Obiekt może być również ciekawym punktem orientacyjnym, oraz miejscem spotkań różnych grup społecznych, również tych zza granicy, co będzie bardzo pomocne w budowaniu marki oraz promocji miasta. Nasycenie przestrzeni publicznej osobą Lutosławskiego może być także ważnym elementem w długofalowej strategii rozwoju Łomży.

Modernizacja i wyposażenie palcu zabaw oraz monitoring osiedla Polowa 51 B, ul. M. Skłodowskiej- Curie,  220.000 zł, autor Jarosław Kaja.

Celem zadania jest

  1. Powiększenie i poprawienie stanu technicznego placu zabaw przy ul. Polowej 51B, wyposażenie w nowoczesne urządzenia i sprzęt odpowiadający normom bezpieczeństwa
  2. Monitoring miejski osiedla przy ul. Polowej 51B i ul. M. Skłodowskiej- Curie

Ad.1 Funkcjonujący aktualnie plac zabaw położony przy ul. Polowej 51B jest mały, zanieczyszczony, pełen śmieci i porozbijanego szkła, nie gwarantuje naszym dzieciom bezpieczeństwa. Istnieje szereg norm, jakie powinien spełniać bezpieczny plac zabaw, lecz na obecnie istniejącym nie są one przestrzegane. Plac ten jest niewystarczający, dostępne urządzenia do zabaw są atrakcyjne tylko dla małych dzieci, zaś starsze z nudów zajmują się jego demolowaniem. Po wyposażeniu placu w sprzęt posiadający certyfikaty bezpieczeństwa obiekt będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci. Urządzenia zaspokoją potrzebę ruchu i pomogą rozwijać dzieciom swoje umiejętności fizyczne i orientacji w przestrzeni. Dzieci nauczą się zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw, poznają reguły współżycia  i zabaw w grupie. Poznają korzyści płynące z ruchu na świeżym powietrzu, nauczą się ciekawie spędzać czas wolny. Dzieciństwo to czas beztroski i zabawy, który po latach wspominamy z uśmiechem na twarzy. To również okres, w którym bardzo wiele się uczymy. A najlepszym sposobem na naukę jest zabawa. Nic nie zapewni tak świetnej zabawy jak dobrze przemyślany plac zabaw. Wszyscy pragniemy, aby nasze dzieci miały jak najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Zabawa na placu zabaw nie tylko zapewni dziecku rozrywkę na świeżym powietrzu, ale również doskonały rozwój. Place zabaw są także znakomitym sposobem na budowanie relacji  z rówieśnikami oraz wspólne spędzenie czasu.

Ad.2. Potrzeba realizacji zadania o założenie monitoringu miejskiego na terenie osiedla Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej- Curie wynika
z konieczności zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu wysokiego natężenia dewastacji mienia publicznego jak
i prywatnego mieszkańców, chuligaństwa, bójek.  W obrębie osiedla znajdują się miejsca, w których dochodzi do zakłócenia spokoju poprzez młodzież uczącą się w pobliskiej szkole. Spożywają napoje alkoholowe, palą papierosy, dochodzi między nimi do kłótni oraz zaśmiecania pobliskich chodników i trawników. Ze względu na wzmożony ruch samochodowy na tym osiedlu oraz wąskie drogi dojazdowe i małą ilość miejsc parkingowych często dochodzi do kolizji samochodowych, co powoduje sprawy sporne pomiędzy kierowcami. Również w okresach letnich w godzinach nocnych dochodzi do zakłócenia ciszy nocnej poprzez imprezy alkoholowe organizowane przez lokalną młodzież na powietrzu. Wielokrotnie wzywane patrole policji również nie przynoszą efektów poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadania pośrednio przyczyni się do zmniejszenia kosztów użytkowania mienia publicznego, prywatnego, podlegającego ciągłej dewastacji, udaremni próby wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, umożliwi pozyskanie materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa, a przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom osiedla Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej- Curie.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa – budynek Wartowni,  al. Legionów (od ul. Dworcowej do wartowni),  40.000 zł, autor Łucja Ogrodnik.

Zadanie dotyczy zagospodarowania pasa zieleni na długości ok. 85 m. i szerokości ponad 2 metry, położonego wzdłuż budynku handlowo- usługowego przy Al. Legionów 50. Na tle zmieniającej się okolicy - wcześniej niezwykle zaniedbanej i zapisanej w programie rewitalizacji miasta Łomży- wymaga zagospodarowania podnoszącego estetyką tego miejsca. Wygląd całego obszaru mieszczącego się w granicach ulic Sikorskiego, Al. Legionów i Dworcowej bardzo się zmienia w ostatnich latach. Nowa hala targowa, nowe pawilony w przebudowie dworzec autobusowy i cała infrastruktura, a w przyszłości centrum handlowe na rogu ulic Sikorskiego i Al. Legionów wymaga właściwego wyeksponowania. Teren jest położony przy głównej, przelotowej ulicy
 i zwraca uwagę wszystkich przejezdnych. Jest to też miejsce najbardziej uczęszczane przez mieszkańców z uwagi na targowicę i dworzec. Zaproponowane prace są skromne, ale bardzo zmienią estetykę tego miejsca.

Przy-Stań, ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska, 70.000 zł, autor Wojciech Michalak.

Tereny przy moście mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” są niezagospodarowane. Istnieje potrzeba umożliwienia mieszkańcom Łomży jak i turystom stworzenia warunków do korzystania z tego miejsca. Brzegi Narwi wokół mostu są miejscem spotkań i spacerów wielu mieszkańców. Występuje brak stanowisk, gdzie można usiąść i odpocząć. Wybudowanie altany w znaczny sposób uatrakcyjni ten obszar. Altana byłaby wykorzystywana przez cały rok. W okresie letnim służyłaby plażowiczom, kąpiącym, turystom płynącym Narwią jako miejsce spotkań i integracji. Przy moście Hubala jest przygotowane stanowisko do wodowania, a droga dojazdowa pozwala przetransportować każdy rodzaj sprzętu pływającego. W okresie jesiennym i zimowym wykorzystywana by była przez Morsy Łomża jako przebieralnia, miejsce spotkań integrujących środowisko. Proponowane zadanie w takiej postaci w znaczny sposób uatrakcyjni ten obszar miasta i poprawi jego estetykę. Wybudowanie altany to realizacja zapotrzebowania społecznego na tereny rekreacyjne, turystyczne, wypoczynkowe. Na terenie plaży miejskiej brakuje strefy rekreacyjno- wypoczynkowej, miejsc do spędzania wolnego czasu, które służyłyby integracji mieszkańców. Usytuowanie w tym miejscu proponowanej altany poprawi funkcjonalność obszaru i poszerzy turystyczną i rekreacyjną bazę miasta. Pozwoli na wykreowanie otwartej, estetycznej, bezpiecznej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej służącej integracji grup społecznych. Stworzy miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu.

Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców, ul. Zdrojowa, 60.000 zł, autor Teresa Dobkowska.

Zadanie dotyczy stworzenia miejsca rekreacyjnego z urządzeniami do ćwiczeń na działce nr 11669/7. Uzasadnieniem projektu, jest fakt, iż w najbliższej okolicy nie ma miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić miło czas wolny.

Złoty Jeleń Miasta Łomża, Bulwary nad Narwią,  220.000 zł,  Hubert Gwiazdowski.

Założeniem projektu jest możliwość zaistnienia obiektu, którego celem jest budowa marki i tożsamości miasta. Dzięki jego zjawiskowej barwie, formie oraz innowacyjnej kompozycji, mianowicie usytuowanie jelenia w przestrzeni zwróconego przodem do ul. Zjazd, a równolegle do ścieżki rowerowej i ścieżki pieszych, pozwoli mieszkańcom jak i osobom z poza miasta upamiętnić swoją wizytę poprzez fotografię z samym herbowym jeleniem. Jako tło całości będzie niezwykła panorama pól, okresowo zalewana przez jeden ze skarbów podlaskiej przyrody, meandryczną rzekę Narew. Celem rzeźby jest nadanie immanentnego oraz magicznego nastroju, co przekłada się na samopoczucie mieszkańców, a także wyjątkowe wspomnienia, jakich będą mogli doświadczyć zwiedzający i właśnie dlatego zaistnienie obiektów kultury jest tak istotne. Niewątpliwe jest to długofalowa inwestycja w wizerunek, markę oraz pośredni rozwój miasta. Obiekt będzie również punktem spotkań zachęcającym społeczność do spędzania czasu poza domem, a także pierwszym tropem w celu zapoznania się z historią Łomży. Rzeźba przedstawia jelenia z wzniesioną głową ku niebu, ma to na celu nadanie dynamiki, patosu oraz przedstawienie wewnętrznej siły zwierzęcia i  jego pełnego majestatu. Rzeźba stałaby na granitowych płytach wkomponowanych w strukturę bulwarów, przewidywana wysokość to 2,5 m. wraz z porożem.

Narew Info|www.narew.info|Polub dziś nasz Facebook

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe