Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 18) 

  • 01.08.2020, 08:57
  • www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku
Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 18)
“Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” - to opracowanie Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorki wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik i realizatorki projektów naukowo-badawczych, promujących dziedzictwo i identyfikujących tożsamość mieszkańców Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, jako obszaru przynależnego kulturowo i geograficznie do północno-wschodniego Mazowsza. Pomysłodawczyni i moderatorki strony internetowej o nazwiskach mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej: www.name.lomza.pl. “Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” zawiera około 4 tysiące nazwisk i identyfikuje ponad 9 tysięcy ich nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wieków byli związani z miastem nad Narwią. Prezentujemy kolejną część opracowania

REGULSKI: Tomasz Adam Regulski 1788, KACŁ 881; nazwisko utworzone od n. msc. Młp: Regulice, krak., gm. Alwernia (za: SEM cz. 3, s. 162) formantem -ski.

Forma żeńska: Zuzanna Zofia Franciszka Regulska 1829.

REJNART: Katarzyna Rejnart 1872, KAŚŁ 32; nazwisko utworzone od niem. n. os. Reiner, ta od im. złożonych Ragin-heri (za: NP2, s. 336) [2].

REMBISZEWSKI: Antoni Rembiszewski 1731, LBŁ 179; nazwisko utworzone od n. msc. Maz. Rębiszewo-Zegłady, łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM cz. 3, s. 162) formantem -ski.

Forma żeńska: Stanisława Rembiszewska 1865, KAZŁ 216. REMISZEWSKI//REMISIEWSKI: Szymon Remisiewski, syn Wawrzyńca szewca ojców Jezuytów 1739, LMŁ 848; Ignacy Remiszewsky 1748, LBL 514; nazwisko utworzone od n. msc. Remiszew (za: SHNO t. II, s. 67) formantem -ski [23].

Forma żeńska: Marianna Remiszczewska 1748, LMŁ 1352.

RENTOWICZ: Teresa Ręntowicz 1744, LBŁ 258; nazwisko utworzone od por. Rantowicz formantem -owicz.

REPLIŃSKI: Marcin Repliński zegarmistrz 1819, KAŚŁ 11; może nazwisko utworzone od niem. n. os.  Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert (por. NP2, s. 348).

Forma żeńska: Agata Weronika Replińska 1832, KAUŁ 1.

ROGAL: Waleria Rogal 1605, LBŁ 766; nazwisko utworzone od ap. róg, rogal (za: SEM cz. 1, s. 251).

ROGALA: Andrzej Rogala 1600, LBŁ 281; nazwisko utworzone od por. Rogal; też nazwisko herbowe od n. os. Rogala. Rogalici przybrali do swojego herbu dwa rogi: jeleni i bawoli (za: SEM cz. 6, s. 50).

ROGALSKI: Baltazar Rogalski 1622, LBŁ 1606; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. rogal, rogala ‘1. bułka kształtu półksiężyca, rożek; 2. rogacz’ (za: NMK s. 329) lub od ap. rogal ‘jeleń, mąż, któremu się żona sprzeniewierzyła’ (za: SHNO t. II, s. 69), też od Maz. n. msc. Rogale gm. Stawiski, pow. Kolno (por. NWHS, s. 162) formantem -ski [43].

Forma żeńska: Anna Rogalska 1619, LBŁ 1125. 

ROGIŃSKI: Paweł Rogiński 1735, LMŁ 618; nazwisko utworzone od n. msc. Młp: Roginice, dziś Rogienice, kiel., gm. Włoszczowa (za: SEM cz. 3, s. 163), też Maz. n. msc. Rog formantem -ski [41].

Forma żeńska: Katarzyna Roginska 1793, KACŁ 1505.

ROGO(W)SKI: Nicolaus Rogowski de Lomza 1556, RTA s. 490; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Rogowo, bydg., gm. Rogowo; leszcz., gm. Krobia; Rogów, koniń., gm. Przykona; Młp: Rogów, kiel., gm. Opatowiec; Krpłd: Rogów, zamoj., gm. Grabowiec (za: SEM cz. 3, s. 163) formantem -ski [121].

Forma żeńska: Katarzyna Rogowska 1697, KAŚŁ 187.

ROGULSKI: Tomasz Rogulski 1784, KACŁ 416; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Rogulice, płoc., gm. Góra Świetej Małgorzaty (za: SEM cz. 3, s. 163) formantem -ski [3].

ROJEK: Anna Rojek 1611, MBŁ 717; nazwisko utworzone od ap. rój ‘pszczoły z jednego gniazda’ (za: SEM cz. 1, s. 252) formantem -ek [9].

ROLA: Marcin Rola 1604, LBŁ 492; nazwisko utworzone od Rol, Rol-a, formy im. Roland ze stwniem. Hrodland, Rodland, Rolland, Roland ( germ. hrōth ‘sława, zwycięstwo’ i germ. landa ‘kraj, ziemia’) (za: SEM cz. 2, s. 116) lub n. herbowej Rola od n. os. Rola – osoby Dominika zwanego Rola, pierwszego poświadczonego źródłowo przedstawiciela rodu (za: SEM cz. 6, s. 51); też od rola ‘ziemia uprawna’ (za: SHNO t. II, s. 50) [1].

ROMANOWICZ: Franciszek Romanowicz 1712, LBŁ 1385; nazwisko utworzone od Roman, łac. Romanus ‘Rzymianin’ od n. miasta Roma ‘Rzym’ (za: SEM cz. 2, s. 116) formantem -owicz [1].

ROMANO(W)SKI: Stanisław Romanowski 1692, LBŁ 1296; nazwisko utworzone od n. msc. Krpłd: Romanów, zamoj., gm. Izbica (za: SEM cz. 3, s. 164), też Maz. łomż. od n. msc. Romany gm. Stawiski formantem -ski [65].

Forma żeńska: Helena Romanowska 1680, LBŁ 514.

(ROMAŃSKI) Forma żeńska: Ewa Romańska 1866, KAZŁ 4; nazwisko utworzone formantem -ski prawdopodobnie od por. Romanowicz [11].

ROPEL: Grzegorz Ropel 1615, LBŁ 248; nazwisko utworzone od Rop-el, formy im. Robert > Rob-in, zlatynizowany Robinus (za: SEM cz. 2, s. 115).

Forma żeńska: Ropelka stara 1730, LMŁc 522.

ROPELIK: Andrzej Ropelik 1618, LBŁ 968; nazwisko utworzone formantem -ik od por. Ropel.

ROPELEWSKI: Mateusz Józef Ropelewski 1750, LMŁ 1512; nazwisko utworzone formantem -(ew)ski od por. Ropel [3].

Forma żeńska: Barbara Ropelewska 1749, LBŁ 557.

ROSI(E)ŃSKI: Marcin Rosinski dicti Reszka 1750, LMŁ 1537; Jan Rosiński 1785, KACŁ 442; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. os. Rosinaod rosa (za: SEM cz. 1, s.235) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Marianna Rosienska 1696, LBŁ 73.

ROSKOWIC(Z)//ROSZKOWICZ: Marek Roskowicz 1613 B, LBŁ 22; Mateusz Roskowic 1616, LBŁ 439; Jan Roszkowicz 1642, LBŁ 1891; nazwisko utworzone od im. na Ro-, typu Rościsław, Robert, Roch (za: NP2, s. 362) formantem -k+owicz. 

ROSTEK: Katarzyna Rostek 1605, LBŁ 718; nazwisko utworzone od Rost, formy członu Rości- od. ps. orsti ‘rosnąć’; możliwe też rost, roszt ‘rdza’ (za: SEM cz.1, s. 253) formantem -ek.

ROSTKOWSKI: Mejer Izrael Zelkowicz Rostkowski handlarz mąki 1836, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Rostow, Rostowo, Rostowek, dziś Rustów, płoc., gm. Krzyżanów; Maz: Rostkowo, ciech., gm. Czernica Borowe; Maz. łomż. Rostki gm. Stawiski (por. NWHS, s. 163) Śl: Rostkowice, opol., gm. Biała (za: SEM cz. 3, s. 164) formantem -ski.

Forma żeńska: Marianna Rostkowska 1650, LBL 2617.

ROSZKOWSKI: Jakub Roskowski 1670, LBŁ 254; nazwisko utworzone od ap. roch ‘figura w szachach’ lub n. msc. Wlkp: Roszkowo, wieś w dawnym woj. łęczyckim, dziś zaginiona; Roszkowo, Ruszkowo, dziś Roszków, pozn. gm. Skoki; Roszkowo, dziś Ruszkowo, pozn., gm. Środa Wielkpolska; Roszkowo, Roszkowice, wieś w dawnym pow. pyzdrskim, w parafii Jutrosin, dziś zaginiona; Pom: Roszkowo, gdań., gm. Pruszcz Gdański (za: SEM cz. 3, s. 165) też od nazwy miejscowej Roszki (-Chrzczony, Leśne, -Sączki, -Ziemaki) wsie szlacheckie, gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.; formantem -ski [26].

Forma żeńska: Ewa Roszkowska 1605, LBŁ 776.

ROZAŃSKI: Bartłomiej Rozanski 1644, LBŁ 2119; nazwisko utworzone od n. msc. Maz: Rożan, dziś Różan, ostroł., miasto (za: SEM cz. 3, s. 166) formantem -ski [6].

Forma żeńska: Zofia Rozanska 1706, LBL 915.

ROZWODOWSKI: Joannis Rozwodowski altarista ecclesia Lomzensis 1585, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone może od n. msc. Rozwadowo (za: SHNO t. II, s.73) formantem -ski [3].

(ROŻYŃSKI) Forma żeńska: Antonina Rożyńska 1876, KAŚŁ 27; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Rożenna, dziś Rożanna, bydg., gm. Bukowiec (za: SEM cz. 3, s. 166) formantem -ski [1].

RÓŻAŃSKI: Aleksander Różański urzędnik urzędu skarbowego miejskiego 1871, KAŚŁ 37; nazwisko utworzone od n. msc. Rożan, Różan, ostroł, miasto (za: SEM cz. 3, s. 166) formantem -ski [6]. 

www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe