Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 22) 

  • 17.10.2020, 09:40
  • www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku
Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 22)
“Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” - to opracowanie Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorki wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik i realizatorki projektów naukowo-badawczych, promujących dziedzictwo i identyfikujących tożsamość mieszkańców Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, jako obszaru przynależnego kulturowo i geograficznie do północno-wschodniego Mazowsza. Pomysłodawczyni i moderatorki strony internetowej o nazwiskach mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej: www.name.lomza.pl. “Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” zawiera około 4 tysiące nazwisk i identyfikuje ponad 9 tysięcy ich nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wieków byli związani z miastem nad Narwią. Prezentujemy kolejną część opracowania

TCHÓRZEWSKI: Jan Nepomucen Tchórzewski 1863, KAZŁ 107; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Tchorzewo, dziś Torzewo, włoc., gm . Topólka (za: SEM cz. 3, s. 200) lub od n. msc. Tchórzew, Tchórzowa (za: SHNO t. II, s. 142) formantem -ski [17].

Forma żeńska: Jadwiga Tchórzewska 1869, KAZŁ 12.

TEKSEL: Michalina Teksel 1869, KAŚŁ 2; prawdopodobnie nazwisko utworzone od ap. rum. teslar ‘stolarz’; ap. jid. teßler ‘cieśla’ (za: SEŻ, s. 329).

TKACZ: Stanisław Tkacz 1733, LBŁc 398; nazwisko utworzone od ap. tkacz (za: SEM cz. 1, s. 321).

TKACZUK: Rozalia Tkaczuk 1733, LBŁ 362; nazwisko utworzone od por. Tkacz formantem -uk.

TKACZYK: Joachim Tkaczyk 1755, LBŁ 1145; nazwisko utworzone od por. Tkacz (za: SHNO t. II, s. 144) formantem -yk.

TOBIASZ: Jodzk Tobiasz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od im. Tobiasz z hebr. Tovija ‘Bóg jest dobry’, łac. Tobias (za: SEM cz. 2, s. 128; SEM cz. 7, s. 17).

TOK: Maria Tok 1870, KAŚŁ 11; nazwisko utworzone od ap. tok ‘naczynie na płyny, beczka’ (za: SEM cz. 1, s. 321).

TOKARZ: Katarzyna Tokarz 1608, MBŁ 209; nazwisko utworzone od ap. tok ‘naczynie na płyny, beczka’ > toczyć ‘obracać, toczyć’ (za: SEM cz. 1, s. 321); tokarz ‘rzemieślnik zajmujący się toczeniem’ (za: NMK s. 380).

TOMASZEWICZ: Kazimierz Tomaszewicz żołnierz polski 13 pp 2 batal. 1809, KAZŁ 163; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Tomasz < aram. toma ‘bliźniak’, łac. Thomas (za: SEM cz. 2, s. 128) [13].

TOMASZEWSKI: Antoni Laurenty Thomasewski przechrzta 1728, LBŁ 631; nazwisko utworzone od n. msc. Młp: Tomaszowice, lub., gm. Jastków; Krpłd: Tomaszow, Tomaszowice (za: SEM cz. 3, s. 201) lub od n. msc. Tomaszewo w pow. gnieźnieńskim, inowrocławskim, szamotulskim; też od n. os. Tomasz (za: NMK s. 380-381); też Maz. łomz. n. msc. Tomasze gm. Czerwin, pow. ostroł. (por. NWHS, s. 178) formantem -(ew)ski [152].

Forma żeńska: Maria Magdalena Tomaszewska 1786, KACŁ 583.

TOMKIEWICZ: Tomkiewicz 1896, KS 372; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Tomek, Tomko, Tomasz (za: SHNO t. II, s. 146) formantem -ewicz [3].

TOPCZEWSKI: Franciszek Topczewski nadkonduktor gościńców 1821, KAZŁc 94; nazwisko utworzone od n. msc. Top(i)czewo (za: SHNO t. II, s. 146-147) formantem -ski [10].

TRACZ: Agnieszka Tracz 1611, MBŁ 921; nazwisko utworzone od ap. tracz ‘robotnik obrabiający piłą kloce drewna’ (za: SEM cz. 1, s. 323).

TRACZYC//TRACZYK: Józef Traczyc 1638, LBŁ 1437; Marianna Traczyk 1755, LBŁc 1116; nazwisko utworzone od por. Tracz formantem -yc//-yk.

TREL: Cecylia Trel 1782, KACŁ 197; nazwisko utworzone od ap. trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’ (za: NP2, s. 617).

TRELA: Agata Trela 1696, LBŁ 74; nazwisko utworzone może od por. Trel; też trel ‘1. miejsce na skład drzewa w lesie; 2. droga przez pagórek; 3. piękny śpiew’ (por. NP2, s. 617).

Forma żeńska: Marianna Trelówna 1740, LBŁ 68. 

TRELAK: Anna Trelak 1698, LBŁ 189; nazwisko utworzone od por. Trela formantem -ak.

Forma żeńska: Zofia Trelakowa primi voti Podobalikowa 1742, LMŁ 981.

TREPANO(W)SKI: Felix Wiktor Trepanoski 1833, KAUŁ 96; nazwisko utworzone od ap. trepa ‘stopień na schodach’, trepy ‘stare buty’ (za: NP2, s. 618) formantem -an+owski [20].

Forma żeńska: Joanna Trepanowska 1862, KAZŁ 157.

TROIANO: Troiano konsuli de Lomza 1447, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od troje, troić, trzy lub też od n. miasta starożytnego Troja (za: NP2, s. 619) formantem -o; por. Trojan.

TROJAN: Trojan rajca 1442, ŁT. I 411; nazwisko utworzone od ap. trojak ‘coś składającego się z trzech części’ (za: SEM cz. 1, s. 324) lub od im. Trojan (za: SHNO t. II, s. 149).

TROJANKA: Abram Leybowicz Trojanka krawiec 1828, APŁ z. 169; nazwisko utworzone formantem -ka od por.Trojan.

TROJANOWICZ: Mikołaj Trojanowicz 1473, ŁT. III 358; 1475, KT. II 182; nazwisko utworzone formantem -owicz od por. Trojan.

TROJANOWSKI: Walenty Trojanowski dymisjonowany żołnierz 1868, KAZŁ 6; nazwisko utworzone od n. msc. Młp: Trojanowice, piotr., gm. Żarnów (za: SEM cz. 3, s. 202); od n. msc. Trojanowo (za: SHNO t. II, s. 149) lub Trojanów m. in. w pow. sochacz., rawsk., garwol., oborn. (za: NMK s. 383) formantem -ski [13].

Forma żeńska: Marianna Troianowska 1682, LBŁ 763.

TROL(L): dziecię nieżywe Trolow 1842, WMZŁ 104; nazwisko utworzone od niem. n. os. Troll, ta od śrwniem. trolle, trol ‘tuman, głuptas’ (za: NP2, s. 620).

TROSZYŃSKI//TROSIŃSKI: Bartholomaeus Throssynski plebanus ibidem de districtu Lomzensi 1556, RTA s. 90; 1556, RTA s. 108; 1561, RTA s. 178; Nicolai Trossinski capitanei Lomzensium 1575, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od im. na Tro-, typu Trofim, lub trocha (za: NP2, s. 620) formantem -yński //-iński [2].

Forma żeńska: Maryanna Józefata Trosińska 1831, KAUŁc 113.

TROTH: Zuzanna Troth 1639, LBŁ 1527; może nazwisko utworzone od niem. n. os. Trott, ta od śrwniem. trotten ‘pomału, ciężko się poruszać’; też ap. troty, trot ‘drobne gałęzie’ (za: NP2, s. 620).

TRUCHANOWSKI: Jakub Truchanowski 1698, LBŁ 220; nazwisko utworzone prawdopodobnie od im. Truchan formantem -(ow)ski.

Forma żeńska: Tekla Truchanowianka 1698, KAŚŁ 199.

TRUSKOLASKI: Alfons Łukasz Truskolaski 1830, KAUŁ 180; nazwisko utworzone prawdopodobnie od n. msc. Truskolasy -Lachy, -Niewisko, -Olszyna, -Wola, -Stare gm. Sokoły, pow. Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 179) formantem -ski [13].

TRUSZKOWSKI: Albertus Andreae Truszkowsky 1629/1630, ASAZ s. 132; nazwisko utworzone od n. m. Truszki biał., gm. Bielsk Podlaski (za: NP2, s. 621), Maz. ł.omż. Truszki gm. Śniadowo, Truszki gm. Piątnica, Truszki-Kucze, -Zalesie gm. Kolno (za: NWHS, s. 178-179) [56].

Forma żeńska: Aleksandra Truszkowska 1756, LMŁ 2052.

TRWOGA: Katarzyna Trwoga 1610, MBŁ 580; nazwisko utworzone od ap. trwoga ‘spór, zatarg, niebezpieczeństwo’ (za: SEM cz. 1, s. 325).

TRZASKA: Mikołaj Trzaska golarz 1426, ŁT. I 89; nazwisko utworzone od ap. trzaska ‘drobny ułamek drewna, drzazga’ (za: SEM cz.1, s. 325), też od Maz. n. msc. Trzaski gm. Przytuły, gm. Rutki-Kossaki, gm. Troszyn, gm. Ciechanowiec (za: NWHS, s. 179-180) [44].

Forma żeńska: Barbara z Monasterskich Trzaszczyna 1815, KAZŁ 98.

TRZASKACZ: Józef Trzaskacz 1703, LBŁ 654; nazwisko utworzone prawdopodobnie od por. Trzaska formantem -acz.

TRZCIŃSKI: Julian Trzciński 1865, KAZŁ 232; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: Trzcianka, pozn., gm. Kuślin; Trzcieniec, dziś Trzcinica, kal. gm. Trzcinica; Młp: Trzcianka, dziś Trzciana, rzesz., gm. Świlcza; Maz: Trzcianka, skiern., gm. Łyszkowice; Krpłd: Trzcieniec(za: SEM cz. 3, s. 203), też od n. msc. Trzciniec w pow. kutnowskim, łódzkim, bydgoskim, szubińskim (za: NMK s. 383) lub Trzciana, Trzciane (za: SHNO t. II, s. 151) formantem -ski [8].

Forma żeńska: Antonina Trzcinska 1809, KAZŁ 212.

TRZECIAK: Jan Trzeciak 1869, KAŚŁ 24; nazwisko utworzone od trzy >trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’ (za: SEM cz. 1, s. 327); też od trzeciakm.in. ‘1. trzeci koń zaprzężony na przyprzążkę; 2. trzecia osoba w grze; 3. gatunek miodu pitnego; 4. trzecie dziecko w rodzinie’ (za: NMK s. 384) [3].

Forma żeńska: Rozalia Trzeciakowa wyrobnica 1869, KAZŁc 68.

TRZMIEL: Grzegorz Trzmiel 1733, LBŁ 335; nazwisko utworzone od ap. trzmiel.

(TRZMIELEWSKI) Forma żeńska: Barbara Trzmielewska 1765, KAUŁ 670; nazwisko utworzone od Trzmiel por. formantem -ewski [1].

www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe