Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 24)

  • 31.10.2020, 12:24
  • www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku
Podaj mi swoje nazwisko, a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 24)
“Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” - to opracowanie Małgorzaty Krystyny Frąckiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorki wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik i realizatorki projektów naukowo-badawczych, promujących dziedzictwo i identyfikujących tożsamość mieszkańców Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej, jako obszaru przynależnego kulturowo i geograficznie do północno-wschodniego Mazowsza. Pomysłodawczyni i moderatorki strony internetowej o nazwiskach mieszkańców dawnej ziemi łomżyńskiej: www.name.lomza.pl. “Dzieje nazwisk łomżan, czyli o trwałości historii rodów i rodzin łomżyńskich” zawiera około 4 tysiące nazwisk i identyfikuje ponad 9 tysięcy ich nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wieków byli związani z miastem nad Narwią. Prezentujemy kolejną część opracowania

WŁODARCZYK: Adalbert Włodarczyk 1740, LBŁ 68; nazwisko utworzone od ap. włodarz (za: SHNO t. 2., s. 176) formantem -czyk [15].

WŁODEK: Christophorus Wlodek d. Michaelis Milewski de Lomza 1574, RTA s. 561; nazwisko utworzone od im. Władysław utworzonego ze złożenia członów: scs. vlado, vlasti ‘panować, władać’ i scs. slava, slaviti ‘sława, sławić’ (za: SEM cz. 2., s. 138) [1].

WŁODKOWSKI//WŁOTKOWSKI: Joachim Włotkowsky 1670, LBŁ 226; nazwisko utworzone od n. msc. np. Krpłd. Włodki (za: SEM cz. 3., s. 216), też Maz. łomż. n.msc. Włodki gm. Piątnica, pow. Łomża (por. NWHS, s. 184) formantem -owski [59].

Forma żeńska: Marianna Włodkowska 1655, LBŁ 2944.

WNOROWSKI: Jan Wnorowski ziemianin 1880, KUPŁ 201; nazwisko utworzone od n. m. Młp. Wnorów, tarnob., gm. Koprzywnica (za: SEM cz. 3., s. 216) lub od n. msc. Wnory gm. Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 184) formantem -(ow)ski [32].

Forma żeńska: Maryanna Wnorowska służąca 1864, KAZŁ 26; 

WOJCIECHOWSKI: Jan Woyciechowski 1739, LBŁ 57; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Wojciechowice, płoc., gm. Krzyżanów; Wojciechow, Wojciechowice, dziś Wojciechowo, kal., gm. Jaraczewo; Młp. Wojciechów, kiel., gm. Kazimierza Wielka; Wojciechowice, tarnob., gm. Wojciechowice; Krpłd. Wojciechowice, Wojciechow, Uciechowice (za: SEM cz. 3, s. 217) lub od n. os. Wojciech (za: NMK s. 408) formantem -owski [29].

Forma żeńska: Anna Woyciechowska 1752, LBŁ 880.

WOJEWODA: Andrzej Woiewoda 1750, LBŁ 717; nazwisko utworzone od ap. woj, psł. vojь ‘wojownik’; psł. vojevoda ‘wódz, naczelnik’ (za: SEM cz. 1., s. 347-348) [46].

WOJEWÓDZKI: Władysław Wojewódzki 1864, KAZŁ 107; nazwisko utworzone od n. msc. Wojewódki (za: SHNO t. 2., s. 178); też od ap. wojewoda ‘w dawnej Polsce najwyższy urzędnik królewski dowodzący wojskami i zarządzający dworem’ (za: NP2, s. 694) [1].

WOJNO: Marcin Wojno urzędnik sądowy 1869, KAZŁ 15; nazwisko utworzone od n. os. Wojen, Wojno (za: SEM cz. 6., s. 68), też od n. msc. Wojny-Izdebnik, -Krupy, -Piecki, -Pietrasze, -Pogorzel, -Szuby, -Szlacheckie, -Włościańskie gm. Szepoietowo, pow. Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 185) [3]. 

WOJSŁAW: Konstanty Wojsław uczeń 1876, WPRŁ 101; nazwisko utworzone od złożongo im. Wojsław, to od ap. woj ‘wojownik’+ sław ‘sława’) (za: SEM cz. 1., s. 347) [1].

WOLF(F): Ryfka z Wolfow, żona Joska Leybowicza Brzozy, 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od żyd. im. Wolf (za: AŻP s. 176) lub od ap. śwniem. Wolf ‘wilk’ (za: SEM cz. 5., s. 292) [3/3].

WOLFERT: Marianna Wolfert 1879, KOPŁ 143; prawdopodobnie nazwisko utworzone od por. Wolf [1].

WOLIŃSKI: Wojciech Woliński włościanin gospodarz 1841, KUŁc 143; nazwisko utworzone od n. os. Wolin lub n. msc. Wolin, Wolina w pow. niskim (za: NMK s. 410) formantem -ski [55].

Forma żeńska: Elżbieta Wolinska 1680, LBŁ 729.

WOLSKI: Bartłomiej Wolski 1688, LBŁ 1042; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp. Wola Tłomakowa, sier., gm. Goszczanów; Wola Brzeźnowska, sier., gm. Brzeżno; Młp. Wola Daleszowska, Wola Wielka, dziś Wielka Wola, piotr., gm. Paradyż; Wola Chodkowska, rad., gm. Kozienice; Maz. Wola Ducka, warsz., gm. Wiązowna; Pom. Wola, elbl., gm. Kisielnice; Krpłd. Wola (za: SEM cz. 3., s. 218) formantem -ski [6].

(WOŁKOWSKI) Forma żeńska: Katarzyna Wołkowska 1685, LBŁ 921; nazwisko utworzone od n. m. Krpłd. Wołkowo (za: SEM cz. 3., s. 218) formantem -ski [2].

WOŹNIAK: Wiktor Woźniak 1872, KAŚŁ 24; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. woźny ‘niższy oficjalista sądowy, sługa sądowy’ (za: SHNO t. 2., s. 185) formantem -ak [16].

WRONOWSKI: Rudolf August Wronowski 1814, KAZL 67; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp. Wronowo, dziś Wronowy, bydg., gm. Strzelno; Wronowice, sier., gm. Łask; Młp. Wronowice, nowosąd., gm. Łososina Dolna; Wronów, lub., gm. Końskowola (za: SEM cz. 3., s. 219) formantem -owski [4].

Forma żeńska: Fryderyka Wronowska 1814, KAZŁ 68.

WROŃSKI: Ludwik Wroński uczestnik powstania styczniowego 1863, SWPP; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp. Wrońsko, sier., gm. Konopnica; Maz. Wrona, dziś Stara Wrona,ciech., gm. Załuski; Wrońsk, Wrońska, Wrońsko, ciech., gm. Załuski; Wronino, ciech., gm. Naruszewo (za: SEM cz. 3., s. 220) formant -ski [1].

WRÓBEL: Anna Wrobel 1618, LBŁ 913; nazwisko utworzone od ap. wróbel (za: SEM cz. 1., s. 350) [14].

Forma żeńska: Agnieszka Wroblewianka 1644, LBŁ 2052.

WRÓBLEWSKI: Szymon Wroblewsky 1614, LBŁ 162; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Wroblewo, dziś Wróblew, łódz., gm. Ozorków; Wróblewo, pozn., gm. Kostrzyn; pil., gm. Wronki; Młp. Wróblowice, dziś część Podgórza, dzielnicy Krakowa; Wroblowo, dziś Wróble-Wargocin, siedl., gm. Maciejowice; Maz. Wróblewo, ciech., gm. Naruszewo; gm. Radzanów; Krpłd. Wroblowice (za: SEM cz. 3., s. 219), też. Maz. łomż. n. msc. Wróble-Arciszewo gm. Kołaki Kościelne, pow. Zambrów, Wróble gm. Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 186) formantem -ski [92].

Forma żeńska: Zuzanna Wróblewska 1621, LBŁ 1448; 

WSZEBOROWSKI: Stanisław Wszeborowski applikant w Biurze Komissarza 1841, KUŁ 170;  nazwisko utworzone od im. złożonego Wszebor (za: NP2, s. 705), też Maz. łomż. n. msc. Wszebory gm. Kolno (NWHS, s. 187) formantem -owski [17]. 

(WYGNAŁ) Forma żeńska: Justyna Wygnałówna 1873, KAŚŁ 34; nazwisko utworzone od wygnać, wygnany ‘zmusić kogoś do wyjścia; skazać na banicję’ (za: NP2, s. 708) formantem -ał [6].

WYLIMCZYK: Jakub Wylimczyk mayster kunsztu szefskiego 1809, KAZŁ 194; nazwisko utworzone od germ. im. Wilhelm: germ. wil ‘chęć’ + helm ‘hełm’ (za: NP2, s. 682) formantem -cz+yk [9].

WYRWAS: Antoni Wyrwas 1810, KAZŁc 390; nazwisko utworzone prawdopodobnie od ap. wyrwa ‘dziura jama’ lub wyrwać (za: NMK s. 416) formantem -as [39].

Forma żeńska: Małgorzata Wyrwasowna 1811, KAZŁc 488.

WYRZYK: Jadwiga Wyrzik 1612, MBŁ 1059; nazwisko utworzone od śrwniem. wirs, würs ‘gorszy’ albo od śrwniem. wirsic ‘zły’ (za: SEM cz. 5., s. 290).

WYRZYKOWSKI: Wincenty Karol Wyrzykowski 1834, KAUŁ 26; nazwisko utworzone od n. m. Maz. Wyrzyki, ciech., gm. Świercze-Koty; Wyrzykowo, dawny powiat kamieniecki, dziś Wólka Przekory, ostroł., gm. Rząśnik (za: SEM cz. 3., s. 221), też Maz. łomż. n. msc. Wyrzyki gm. Piątnica, pow. Łomża, Wyrzyki Nowe gm. i pow. Łomża (por. NWHS, s. 187) formantem -owski [13].

Forma żeńska: Wiktorya Laura Wyrzykowska 1833, KAUŁ 9.

WYSOCKI: Piotr Wysocki 1692, KAŚŁ 113; nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp. Wysoka, Wysokie, dziś Wysoka Mała i Wielka, płoc., gm. Kutno; Wysoka, pil., miasto; Wysocko Małe, kal., gm. Przygodzice; Młp. Wysocice, krak., gm. Gołcza; rad., gm. Szydłowiec; Pom. Wysoka, bydg., gm. Tuchola; Krpłd: Wysockie bydg., gm. Tuchola; Krpł. Wysokie (za: SEM cz. 3., s. 221), też Maz. łomż. n. msc. Wysokie Małe, Wielkie gm. Stawiski, pow. Kolno (por. NWHS, s. 187) [123]. 

Forma żeńska: Róża Wysocka 1790, KACŁ 1080.

WYSZOMIERSKI: Bartholomai Wyszomierski vice capitanei Lomzensis 1607, APB zbiór Kapicjana; nazwisko utworzone od n. msc. Wyszomierze, Wyszomierz Wielki gm. Szumowo, pow. Zambrów (por.  NWHS, s. 188) formantem -ski [1].

WYSZYŃSKI: Piotr Wyszyński 1760, KAUŁ 180; nazwisko utworzone od n. m. Wlkp. Wyszyno, dziś Wyszyna, konin., gm. Władysławów; Młp. Wyszyna, dziś Wyszyna Fałkowska, Machorowska, Rudzka, kiel., gm. Radoszyce; Maz. Wyszyny, dziś Wyszyny Kościelne, ciech., gm. Stupsk; Wyszyna, płoc., gm. Stara Biała (za: SEM cz. 3., s. 221), też n. msc. Wyszonki-Błonie, Kościelne, -Nagórki, -Włosty, -Wypychy gm. Klukowo, pow. Wysokie Mazowieckie; Wyszonki-Posele gm. Szepietowo, pow. Wysokie Mazowieckie (por. NWHS, s. 188) formantem -ski [29].

Forma żeńska: Katarzyna Wyszynska 1674, LBŁ 396.

www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe