Wizytówka Łomżyńskiej Rady Seniorów

 • 14.09.2021, 10:12
 • www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku
Wizytówka Łomżyńskiej Rady Seniorów
„(…) Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. (…) Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. (…) Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny (…).”

Cytowany zapis pochodzi z Ustawy o samorządzie gminnym, a uzasadnieniem jego wprowadzenia jest coraz większa liczba osób starszych i coraz większa aktywność tych osób na różnych polach. Powołanie gminnych rad seniorów pozwala skuteczniej przedstawiać oczekiwania osób starszych wobec władz lokalnych i powoduje, że działania władz w większym stopniu odpowiadają na ich rzeczywiste potrzeby.

Łomżyńska Rada Seniorów funkcjonuje już drugą kadencję. W 2015 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego została powołana Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów, która działała od 2018 roku. Od 2019 roku funkcjonuje jako Łomżyńska Rada Seniorów i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Łomży z nadanym Statutem. Rada liczy 13 członków, (w tym przedstawiciele Prezydenta – 2 osoby i Rady Miejskiej – 1 osoba). Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja ŁRS wynosi 5 lat. Członkami Rady mogą zostać osoby działające na rzecz osób starszych lub związane z tym środowiskiem. Prawo głosu w wyborach mają mieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60 lat.

Bardzo często Łomżyńska Rada Seniorów jest utożsamiana z organizacją pozarządową i oczekuje się od niej wymiernych działań na rzecz seniorów. Jest to mylne podejście, bowiem w ramach swoich ustawowych kompetencji Rada Seniorów pełni funkcje: 

 • konsultacyjne dające możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, projektów uchwał, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji, w szczególności w zakresie wpływu na jakość życia osób starszych,
 • doradcze dające możliwość wykorzystania wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych przy opracowywaniu strategii, programów i innych dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, zgłaszania uwag, opinii i sugestii do działań Miasta,
 • inicjatywne, w ramach których może zgłaszać własne pomysły na działania skierowane do osób starszych, wspierać działania międzypokoleniowe, wspierać wszelkie formy aktywności seniorów, w tym zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych.

Celem działania Rady jest integracja całego środowiska lokalnego, a w szczególności wspieranie i reprezentowanie zbiorowych interesów osób starszych poprzez ścisłą współpracę z władzami Miasta oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką dotyczącą osób starszych. 

Zakres działań Rady obejmuje zatem w szczególności: 

 • przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, 
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, 
 • udział w opracowywaniu strategii, programów i innych dokumentów służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, 
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ważnych dla osób starszych,
 • wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, 
 • działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, 
 • upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów, 
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji.

Rada Seniorów nie ma mocy decyzyjnej, nie dysponuje też środkami finansowymi na własne funkcjonowanie i działania skierowane do seniorów. Przy tak skonstruowanej podstawie prawnej wiele zależy od zaangażowania i wiedzy samych członków i członkiń tego zespołu oraz od współpracy z lokalnym samorządem. Wiele inicjatyw Rady znajduje zrozumienie u władz Miasta, jednak należy liczyć się z tym, że nie wszystkie zostaną zrealizowane. Ograniczeniem jest niestety budżet Miasta. 

Realizując zadania statutowe Łomżyńska Rada Seniorów czynnie włącza się w działania samorządu skierowane do środowiska osób starszych oraz współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami w regionie i kraju, aby czerpać wiedzę, a dobre praktyki implementować na lokalny grunt.

 

Grażyna Czajkowska

Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

kontakt: [email protected]

www.narew.info| Sprawdź nasz profil na Facebooku

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe