Kulturą podlaskie stoi. Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego - [VIDEO]

  • 22.12.2021, 12:47 (aktualizacja 22.12.2021, 16:14)
  • Tylko dobre informacje
Kulturą podlaskie stoi. Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego - [VIDEO] NAGRODY MARSZAŁKA WOJEÓWDZTWA PODLASKIEGO
Doroczne Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano ośmiu laureatom. Zajmują się różnymi dziedzinami kultury, ale łączy ich jedno są strażnikami przeszłości, narodowej pamięci i jak twórcom romantyzmu czucie wiara silniej mówi do nich niż mędrca "szkiełko i oko". Spośród tegorocznych siedemnastu zgłoszeń wybrano osoby i stowarzyszenia, których działalność zarówno w obszarze artystycznym, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, jest wyjątkowa. Marszałek Artur Kosicki wyróżnienia wręczył podczas uroczystości w Muzeum Podlaskim.

– Z roku na rok mamy coraz więcej wniosków o przyznanie tej nagrody. Za każdym razem stajemy przed naprawdę trudnym zadaniem, aby wybrać twórców, którzy są najlepsi z najlepszych. Zawsze przekraczamy zaplanowaną kwotę i zwiększamy liczbę nagrodzonych – mówił marszałek Kosicki. – Cieszy mnie ogromnie, że mamy w Podlaskiem tylu wspaniałych ludzi kultury. Jestem zaszczycony, że mogę w imieniu władz województwa docenić wasze pasje, działalność, waszą wspaniałą pracę. 

Doroczna nagroda marszałka trafiła m.in. do aktora Rafała Gąsowskiego. Została przyznana „za dotychczasowe kreacje aktorskie stworzone na deskach Teatru Wierszalin w Supraślu, których większość stanowią role wybitne, wpływające na rozkwit sztuki aktorskiej w polskim teatrze”.

– Z teatrem jest trochę tak, jak z piłką nożną, Gra cały zespół, a nagrody odbiera napastnik. Ja tę nagrodę dedykuję całemu zespołowi Teatru Wierszalin, bo teatr to gra zespołowa – mówił Rafał Gąsowski odbierając nagrodę.

Kolejny z nagrodzonych to ks. Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii prawosławnej w Topilcu oraz Kanclerz Akademii Supraskiej. Doceniono jego zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej nie tylko w wymiarze duchowym, ale również artystycznym i kulturalnym.

– Ta nagroda to impuls do dalszego działania – zaznaczył ks. Jóźwik i podkreślił, że inspirację do swojej działalności czerpie przede wszystkim ze spotkań ze wspaniałymi ludźmi, podlaskimi artystami.

Nagrodę za całokształt działalności przede wszystkim w dziedzinie kultury, a także za pielęgnowanie i kształtowanie polskich wartości patriotycznych otrzymał dziennikarz, publicysta, autor wielu książek dotyczących między innymi lokalnej historii Zbigniew Tomasz Klimaszewski.

– W życiu każdego człowieka oprócz zdrowia najważniejsza jest miłość. Ja jestem zakochany w podlaskiej ziemi i w jej mieszkańcach. Dlatego szukam tych wspaniałych bohaterów naszej lokalnej historii – podkreślał laureat.

W gronie tegorocznych laureatów znalazł się także wybitny historyk literatury, krytyk, tłumacz, eseista, laureat wielu nagród literackich Waldemar Smaszcz, nagrodzony za całokształt „wybitnych osiągnięć literackich o istotnym znaczeniu dla kultury kraju i województwa podlaskiego”.

 

Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymała również znakomita wiolonczelistka Zuzanna Sosnowska, doceniona za całokształt dotychczasowej działalności artystki w dziedzinie muzyki klasycznej.

 

Kolejnym laureatem nagrody jest Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach”, a także Mirosław Szymański – od 35 lat manager, kierownik artystyczny i choreograf Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska. Wyróżnienie przyznano również jednemu z najstarszych zespołów folklorystycznych w kraju: Zespołowi Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

 

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2000 r. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę finansową wysokości 9 tys. zł.

W ten sposób marszałek docenił tych, którzy zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury, a poprzez swoją działalność promują województwo podlaskie.

Nagrodzeni:

Zbigniew Tomasz Klimaszewski

Dziennikarz, publicysta, autor wielu książek dotyczących między innymi lokalnej historii otrzymał nagrodę za całokształt działalności przede wszystkim w dziedzinie kultury, a także za pielęgnowanie i kształtowanie polskich wartości patriotycznych. Propagator i obrońca unikalnych wartości architektonicznych i historycznych jednego z najbogatszych w zabytki białostockich osiedli - Bojary. Jest m.in. twórcą i redaktorem naczelnym pisma pt. „Echo Bojar”, organizatorem otwartych spotkań dyskusyjnych, czyli „saloniku bojarskiego”. Każdego roku, 11 listopada organizuje i prowadzi uroczystości patriotyczne przed ufundowanym przez siebie „bojarskim” pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zbigniew Tomasz Klimaszewski jest prezesem Stowarzyszenia „Nasze Bojary” zajmującego się ochroną i propagowaniem unikalnych wartości dzielnicy Bojary w wymiarze kulturalnym, architektonicznym i historycznym.

Wydał ok. 100 publikacji. Na szczególną uwagę zasługują prace: „Zapomniani bohaterowie białostockich Bojar” z 2015 roku, „Niezłomni Białostoczanie. Losy mieszkańców Bojar” z 2017 r. oraz Bojarskie wspomnienia z 2020 r. Publikacje te po raz pierwszy prezentują wartości ludzkie, historyczne i kulturowe mieszkańców miasta od końca XIX wieku aż do współczesności.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach”

Powstał w 2009 r. z inicjatywy p. Józefy Bajdy - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy. Uniwersytet działa przy bibliotece i liczy ponad stu członków. Jego celem jest m.in. integrowanie środowiska seniorskiego, promocja kultury regionalnej, kultywowanie tradycji, historii i kultury polskiej. Patronat naukowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łapach sprawuje Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Waldemar Smaszcz

Nagrodzony został za całokształt „wybitnych osiągnięć literackich o istotnym znaczeniu dla kultury kraju i województwa podlaskiego”. To wybitny literaturoznawca, nauczyciel akademicki, tłumacz, laureat wielu nagród z dziedziny literatury. Autor wielu książek i publikacji m.in. z dziedziny chrześcijańskiej poezji religijnej. Waldemar Smaszcz został uhonorowany nagrodą za m.in. umacnianie tożsamości kulturowej województwa podlaskiego, uwidacznianie bogactwa literatury chrześcijańskiej w Polsce na przestrzeni dziejów oraz jej upowszechnianie poprzez działalność twórczą i wydawniczą, promowanie współczesnych autorów, których twórczość wyrasta z chrześcijańskiego i narodowego dziedzictwa.

Zuzanna Sosnowska

To jedna z najbardziej utalentowanych polskich wiolonczelistek młodego pokolenia. Jej osiągnięcia również zostały docenione przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Nagrodę przyznano za całokształt dotychczasowej działalności artystki w dziedzinie muzyki klasycznej. Zdobyła wiele nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Prowadzi aktywną działalność koncertową zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Ks. Jarosław Jóźwik

Laureatem nagrody został też proboszcz parafii prawosławnej w Topilcu oraz Kanclerz Akademii Supraskie. Doceniono jego zaangażowanie i dotychczasową pracę na rzecz społeczności lokalnej nie tylko w wymiarze duchowym, ale również artystycznym i kulturalnym.

Jest inicjatorem szeregu spotkań, mających na celu sieciowanie organizacji działających w sferze kultury i działalności artystycznej. Pomaga realizować projekty skierowane do młodzieży, czego przykładem może być obóz dla Polonii „Duchowe okno na świat – ojczyzna obrazem i piórem poznana”. W ramach swojej działalność ks. Jarosław prowadzi również obozy, na których młodzież uczy się digitalizować obiekty historyczne i pomagać w zachowaniu ich od zapomnienia.

W ramach działalności Akademii Supraskiej czynnie wspiera i współorganizuje wystawy znanych artystów takich jak Leon Tarasewicz, ale też tych, którzy są dopiero na początku swojej drogi artystycznej. Z inicjatywy ks. Jarosława Jóźwika, w Akademii Supraskiej powstała galeria Wiktora Wołkowa. Jest on też redaktorem naczelnym wydawnictwa „Latopisy Supraskie”.

Ks. Jarosław w ostatnich latach przeprowadził remonty zabytkowej cerkwi parafialnej w Topilcu, która jest przykładem znakomitego przeprowadzenia prac z zakresu konserwacji zabytków. 

W 2018 r. w Topilcu została ukończona modernizacja i przekształcenie dawnej stodoły na świetlicę. Znajdujące się w niej pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb parafialnej wspólnoty, przede wszystkim związanej z Topilcem młodzieżowej grupy teatralnej „ZaTopieni w historii".

Mirosław Szymański

Od 35 lat manager, kierownik artystyczny i choreograf Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska. Zespół w ciągu kilku lat zaczął być zauważalny na scenach ludowych regionu i doceniany przez władze województwa. Za swoje zaangażowanie w pracę z dziećmi w edukacji i promowaniu kultury ludowej, otrzymał brązowy medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego.

Od 2010 r. z inicjatywy i pod kierownictwem Mirosława Szymańskiego odbywa się jeden z najlepszych festiwali folklorystycznych w Polsce „Podlaskie Spotkania”. Jako choreograf współpracuje również z ośrodkami kultury w Ciechanowcu, Wysokiem Mazowieckiem i Szepietowie pracując z dziećmi i ucząc ich ludowego kunsztu ludowego.

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”

Jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. W tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. Zespół kultywuje tradycje taneczne wielokulturowej Suwalszczyzny, koncertuje w kraju i za granicą. W repertuarze grupy znajdują się tańce regionalne, narodowe, salonowe oraz widowiska taneczno-teatralne, historycznie odnoszące się do nazwy zespołu. W 2008 r. zespół zrealizował obrazek sceniczny „Suwalska potańcówka”; wykorzystujący wyłącznie folklor Suwalszczyzny. Kolejne widowiska „Suwalszczyzny" to „Kochajmy się” inspirowane mickiewiczowskim „Panem Tadeuszem” z muzyką Fryderyka Chopina w aranżacji Krzysztofa Krzesickiego, „W podsuwalskiej oberży” odnoszące się do lokalnych tradycji wielokulturowych Suwałk i regionu z przełomu wieków XIX i XX oraz „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914”  przybliżający mieszczańskie tradycje salonowe Suwałk z czasów fin de siecle'u.

Rafał Gąsowski

Dr Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny powiedziała o nim: „drugiego takiego aktora nie ma w Polsce, a nawet i w Europie”. Ten wybitny artysta, reżyser, autor tekstów teatralnych i scenografii jest laureatem wielu nagród aktorskich m.in. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Festiwalu „Zderzenie Teatrów” w Kłodzku, konkursu „Klasyka Żywa”, dwukrotnie nominowany do nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską za rolę Niżyńskiego w „Bogu Niżyńskim” i Konrada „Dziady. Noc Druga” w reż. Piotra Tomaszuka. Występował w Japonii i grał na Broadwayu w Nowym Jorku. Laureat nagród aktorskich m.in. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Festiwalu „Zderzenie Teatrów” w Kłodzku, konkursu „Klasyka Żywa”, dwukrotnie nominowany do nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską za rolę Niżyńskiego w „Bogu Niżyńskim” i Konrada „Dziady. Noc Druga” w reż. Piotra Tomaszuka.

Jedną z jego wybitnych ról jest postać komendanta SS Borna w „Dniu gniewu” sztuki Romana Brandstaettera w adaptacji Teatru Telewizji. Nagroda została przyznana „za dotychczasowe kreacje aktorskie stworzone na deskach Teatru Wierszalin w Supraślu, których większość stanowią role wybitne, wpływające na rozkwit sztuki aktorskiej w polskim teatrze”.

 

 

Tylko dobre informacje

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe