Z myślą o seniorach 

  • 27.02.2021, 12:49
  • Red
Z myślą o seniorach
Od wielu lat obserwujemy w Polsce proces zmiany struktury demograficznej ludności. W końcu 2019 r. liczba ludności wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,7 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (tj. ponad 25%). Mimo przewidywanego spadku liczby ludności do 2050 r. aż o 4,5 mln, według Głównego Urzędu Statystycznego w końcowej fazie horyzontu prognozy nastąpi wzrost populacji osób w wieku 60 lat i więcej do 13,7 mln i będzie ona stanowiła ponad 40% ogółu ludności.

W Polsce w 2019 r. mężczyzna w wieku 60 lat miał przed sobą jeszcze średnio ponad 19 lat życia, zaś kobieta w tym wieku ponad 24 lata. Oznacza to, że osoby w starszym wieku spędzają około jednej czwartej życia w okresie, który jest przeważnie okresem dezaktywizacji zawodowej. 

Każda z grup wiekowych ma swoje określone, bardzo różne potrzeby związane ze stanem zdrowia, kondycją organizmu, sytuacją rodzinną czy finansową, ale też wynikające z trybu życia.

 

Wsparcie rządowe

Warunki dla realizacji działań o charakterze aktywizującym, skierowanych do seniorów stwarzają Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (Uchwała Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.) oraz Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 (Uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.).

 

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

W ramach celu głównego Programu zawarte są cztery cele szczegółowe:

  • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
  • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
  • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Budżet Programu w latach 2021–2025 wyniesie 200 mln zł. W każdym roku kwoty finansowania Programu ze środków budżetu państwa wyniosą po 40 mln zł.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

W ramach Programu zaplanowano możliwość wsparcia czterech obszarów:

  • aktywności społecznej obejmującej działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • partycypacji społecznej przyczyniającej się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • włączenia cyfrowego obejmującego działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechniania i wdrażania rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • przygotowania do starości polegającego na wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększaniu bezpieczeństwa seniorów.
red_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe